Контакт

 

Питања о регистрацији на Српски УДК Онлајн:udconline-srb@nb.rs
Уреднички тим Српског УДК Онлајн: udconline-srb@nb.rs
Техничка питања:udkonlajn-sr@udcc.org
 

Народна библиотека Србије

Адреса: Скерлићева 1
11 000 Београд
Телефон: + 381 11 2451 242
Имејл адресa:
udconline-srb@nb.rs
Веб адреса: http://www.nb.rs
 

UDC Consortium Office

Адреса: UDC Consortium Office
Имејл адресa: формулар за питања
mail@udcc.org