Српски УДК Онлајн је у припреми и биће доступан 02.12.2019. године. Захваљујемо се будућим корисницима на разумевању и стрпљењу.

Српска верзија УДК Онлајн садржи потпуну стандардну верзију УДК са око 72.000 ознака, које су допуњене са више од 12.000 записа историјских УДК података (отписаних бројева). УДК Oнлајн увек садржи најновију верзију Универзалне децималне класификације.

УДК Онлајн сервис поседује низ функција које омогућавају претраживање, преглед, рашчлањивање, потврђивање, допуну и слагање УДК бројева. Претрага и преглед отписаних бројева служе да помогну корисницима да провере статус и преусмеравања, уколико отписани бројеви још увек постоје у библиотечким каталозима.

Српски УДК Онлајн производ је УДК Конзорцијума. Конзорцијум је власник апликације и задужен је за одржавање и управљање сервисом. Народна библиотека Србије власник је верзије УДК таблица на српском језику.