Преглед

УДК Oнлајн платформа (UDC Online Hub) је централни сервис за приступ УДК таблицама на више различитих језика, који се заснива на сарадњи између УДК Конзорцијума и издавача у одређеним земљама.

Српски УДК Oнлајн

Датум објављивања:01.11.2019
УДК МРФ верзија:UDC MRF12 (released December 2018)
Издавач:Народна библиотека Србије у сарадњи са УДК Конзорцијум
издавачка лиценца УДК: PL2019/02
Публикацијски број УДК:103
Уредништво:Српски уреднички тим Националне библиотеке Србије
Главни и одговорни уредник: Ана Стевановић

Карактеристике

Српски УДК Онлајн представља потпуну стандардну верзију УДК са око 72.000 ознака, које су допуњене са преко 12.000 записа историјских УДК података (отписаних бројева). УДК Онлајн сервис поседује низ функција које омогућавају претраживање, преглед, рашчлањивање, потврђивање, допуну и креирање УДК бројева. Претрага и преглед отписаних бројева служе да помогну корисницима да провере статус и преусмеравања, уколико отписани бројеви још увек постоје у библиотечким каталозима.

Коме је намењен УДК Онлајн?

УДК Онлајн је професионална алатка за индексирање и класификацију намењена стручњацима који користе УДК у библиотекама и осталим библиографско-информационим установама и сервисима. УДК Онлајн је стандардни извор за употребу таблица и не зависи од локалних пракси и принципа индексирања. Иако је платформа прилагођена корисницима и поседује упутства и белешке које могу бити од помоћи, претпоставља се да су корисници стручни и упознати са принципима УДК класификације.

Ажурирања

УДК Онлајн заснива се на последњој важећој верзији УДК Матичног референсног фајла (UDC MRF / УДК МРФ), који се одржава на енглеском језику и који редовно допуњава Уреднички тим УДК са седиштем у Хагу. УДК Онлајн ажурира се сваке две године на основу промена које се објављују у оквиру Extensions and Corrections to the UDC и затим имплементирају у УДК Матични референсни фајл.

Власништво и одржавање УДК

УДК Конзорцијум са седиштем у Хагу (Холандија) аутор је УДК Онлајн платформе и власник садржаја УДК, задужен за одржавање и развој сервиса. Власник српске верзије УДК је Народна библитека Србије која је одговорна за превод на српски језик и подршку корисницима Српског УДК Онлајн.